เหล็กไหลการช่าง
โทร 086-859-7799, 081-544-4211 Line ID : 0868597799
  • th

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รหัส FL


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รหัส FL

FL-01 เครื่องก้าวเหวี่ยงขา

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 200cm. สูงไม่น้อยกว่า 125 cm.

สอบถาม
FL-02 เครื่องวิ่งล้อถ่วง

FL-02 เครื่องวิ่งล้อถ่วง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 57 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 150 cm. สูงไม่น้อยกว่า 168 cm.

สอบถาม
FL-03 เครื่องบริหารขาแบบถ่างขา

FL-03 เครื่องบริหารขาแบบถ่างขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 177 cm. สูงไม่น้อยกว่า 138 cm.

สอบถาม
FL-04 จักรยานปั่นออกกำลังแขน

FL-04 จักรยานปั่นออกกำลังแขน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 110 cm. สูงไม่น้อยกว่า 170 cm.

สอบถาม
FL-05 จักรยานบริหารขา

FL-05 จักรยานบริหารขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 90 cm. สูงไม่น้อยกว่า 120 cm.

สอบถาม
FL-06 เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยง

FL-06 เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 125 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 205 cm. สูงไม่น้อยกว่า 115 cm.

สอบถาม
FL-07 จักรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา

FL-07 จักรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100cm. ยาวไม่น้อยกว่า 120cm. สูงไม่น้อยกว่า 145cm.

สอบถาม
FL-08 เครื่องบริหารขาแบบดันขึ้น

FL-08 เครื่องบริหารขาแบบดันขึ้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 160 cm. สูงไม่น้อยกว่า 123 cm.

สอบถาม
FL-09 เครื่องกรรเชียงบก

FL-09 เครื่องกรรเชียงบก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 150 cm. สูงไม่น้อยกว่า 118 cm.

สอบถาม
FL-10 เครื่องบริหารขา-ข้อเท้า

FL-10 เครื่องบริหารขา-ข้อเท้า

สอบถาม
FL-11 เครื่่องวิ่งออกกำลังกายขา

FL-11 เครื่่องวิ่งออกกำลังกายขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 48 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 125 cm. สูงไม่น้อยกว่า 175 cm.

สอบถาม
FL-12 บาร์เหยียดขา

FL-12 บาร์เหยียดขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 85 cm. สูงไม่น้อยกว่า 220 cm.

สอบถาม
FL-13 เครื่องบริหารวงแขน

FL-13 เครื่องบริหารวงแขน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 40 cm. สูงไม่น้อยกว่า 128 cm.

สอบถาม
FL-14 จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกายขา

FL-14 จักรยานนั่งปั่นออกกำลังกายขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 100 cm. สูงไม่น้อยกว่า 140 cm.

สอบถาม
FL-15 เครื่องออกกำลังกายบริหารแบบลู่วิ่ง

FL-15 เครื่องออกกำลังกายบริหารแบบลู่วิ่ง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 72 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 110 cm. สูงไม่น้อยกว่า 200 cm.

สอบถาม
FL-16 จักรยานเอนปั่น

FL-16 จักรยานเอนปั่น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 115 cm. สูงไม่น้อยกว่า 125 cm.

สอบถาม
FL-17 จักรยานบริหารขาและมือ

FL-17 จักรยานบริหารขาและมือ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 100 cm. สูงไม่น้อยกว่า 143 cm.

สอบถาม
FL-18 ซิทอัพคู่

FL-18 ซิทอัพคู่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 145 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 155 cm. สูงไม่น้อยกว่า 145 cm.

สอบถาม
FL-19 บาร์โหนแบบยกตัวและบริหารข้อเท้า

FL-19 บาร์โหนแบบยกตัวและบริหารข้อเท้า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 100 cm. สูงไม่น้อยกว่า 200 cm.

สอบถาม
FL-20 เครื่องบริหารหัวไหล่-หน้าอกคู่

FL-20 เครื่องบริหารหัวไหล่-หน้าอกคู่ แบบดึงและแบบดัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 70 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 190 cm. สูงไม่น้อยกว่า 210 cm.

สอบถาม