เหล็กไหลการช่าง
โทร 086-859-7799, 081-544-4211 Line ID : 0868597799
  • th

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รหัส AL


เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง รหัส AL

AL-01 เครื่องก้าวเหวี่ยงขา

AL-01 เครื่องก้าวเหวี่ยงขา โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-02 เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่

AL-02 เครื่องก้าวเหวี่ยงขาคู่ โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-03 เครื่องบิดเอวสามทาง

AL-03 เครื่องบิดเอวสามทาง โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-04 เครื่องบริหารไหล่ หน้าอกคู่แบบดึง

AL-04 เครื่องบริหารไหล่-หน้าอกคู่แบบดึง โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-05 เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก

AL-05 เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก

สอบถาม
AL-06 เครื่องบริหารแขน-ขา

AL-06 เครื่องบริหารแขน-ขา โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-07 เครื่องบริหารไหล่และขา

AL-07 เครื่องบริหารไหล่และขา โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-08 เครื่องนวดหลัง

AL-08 เครื่องนวดหลัง

สอบถาม
AL-09 เครื่องบิดเอวและเดิน

AL-09 เครื่องบิดเอวและเดิน โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-10 เครื่องเดินคู่

AL-10 เครื่องเดินคู่ โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-11 เครื่องวิ่งล้อถ่วง

AL-11 เครื่องวิ่งล้อถ่วง โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-12 เครื่องกรรเชียงบกคู่

AL-12 เครื่องกรรเชียงบกคู่ โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้ว และ 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-13 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่ 4 ทาง

AL-13 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่ 4 ทาง โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-14 เครื่องกรรเชียงบก

AL-14 เครื่องกรรเชียงบก โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 3 นิ้วและ 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-15 เครื่องบริหารข้อมือหัวไหล่

AL-15 เครื่องบริหารข้อมือหัวไหล่ โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-16 เครื่องลูกตุ้มแกว้งตัว

AL-16 เครื่องลูกตุ้มแกว้งตัว โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-17 เครื่องบริหารข้อเท้า

AL-17 เครื่องบริหารข้อเท้า โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-18 เครื่องบริหารข้อมือและหน่องขา

AL-18 เครื่องบริหารข้อมือและหน่องขา โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-19 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่คู่

AL-19 เครื่องวงล้อบริหารหัวไหล่คู่ โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม
AL-20 เครื่องบาร์คู่สองขา

AL-20 เครื่องบาร์คู่สองขา โครงสร้างหลัก เป็นเหล็กขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม.

สอบถาม