เหล็กไหลการช่าง
โทร 086-859-7799, 081-544-4211 Line ID : 0868597799
  • th

สินค้า


สินค้า

BL-13 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา (แบบถังกลิ้ง)

BL-13 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา (แบบถังกลิ้ง)

สอบถาม
BS-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่

BS-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว, ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

สอบถาม
BL-27 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)

BL-27 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 2 นิ้ว,1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-23 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่

BL-23 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-30 อุปกรณ์บาร์โหนคู่

BL-30 อุปกรณ์บาร์โหนคู่ เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-26 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยืน)

BL-26 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยืน) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว,1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BS-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่

BS-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

สอบถาม
FL-01 เครื่องก้าวเหวี่ยงขา

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 200cm. สูงไม่น้อยกว่า 125 cm.

สอบถาม
FL-02 เครื่องวิ่งล้อถ่วง

FL-02 เครื่องวิ่งล้อถ่วง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 57 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 150 cm. สูงไม่น้อยกว่า 168 cm.

สอบถาม
FL-03 เครื่องบริหารขาแบบถ่างขา

FL-03 เครื่องบริหารขาแบบถ่างขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 177 cm. สูงไม่น้อยกว่า 138 cm.

สอบถาม
FL-04 จักรยานปั่นออกกำลังแขน

FL-04 จักรยานปั่นออกกำลังแขน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 110 cm. สูงไม่น้อยกว่า 170 cm.

สอบถาม
FL-05 จักรยานบริหารขา

FL-05 จักรยานบริหารขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 90 cm. สูงไม่น้อยกว่า 120 cm.

สอบถาม
FL-06 เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยง

FL-06 เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบเหวี่ยง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 125 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 205 cm. สูงไม่น้อยกว่า 115 cm.

สอบถาม
FL-07 จักรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา

FL-07 จักรยานปั่นเอน ซ้าย-ขวา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100cm. ยาวไม่น้อยกว่า 120cm. สูงไม่น้อยกว่า 145cm.

สอบถาม
FL-08 เครื่องบริหารขาแบบดันขึ้น

FL-08 เครื่องบริหารขาแบบดันขึ้น ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 160 cm. สูงไม่น้อยกว่า 123 cm.

สอบถาม
FL-09 เครื่องกรรเชียงบก

FL-09 เครื่องกรรเชียงบก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 150 cm. สูงไม่น้อยกว่า 118 cm.

สอบถาม
FL-10 เครื่องบริหารขา-ข้อเท้า

FL-10 เครื่องบริหารขา-ข้อเท้า

สอบถาม
FL-11 เครื่่องวิ่งออกกำลังกายขา

FL-11 เครื่่องวิ่งออกกำลังกายขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 48 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 125 cm. สูงไม่น้อยกว่า 175 cm.

สอบถาม
FL-12 บาร์เหยียดขา

FL-12 บาร์เหยียดขา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 90 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 85 cm. สูงไม่น้อยกว่า 220 cm.

สอบถาม
FL-13 เครื่องบริหารวงแขน

FL-13 เครื่องบริหารวงแขน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 40 cm. ยาวไม่น้อยกว่า 40 cm. สูงไม่น้อยกว่า 128 cm.

สอบถาม