เหล็กไหลการช่าง
โทร 086-859-7799, 081-544-4211 Line ID : 0868597799
  • th

ลานเอนกประสงค์ 3


ลานเอนกประสงค์ 3

BL-13 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา (แบบถังกลิ้ง)

BL-13 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา (แบบถังกลิ้ง)

สอบถาม
BL-27 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน)

BL-27 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนอน) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว, 2 นิ้ว,1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-23 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่

BL-23 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-30 อุปกรณ์บาร์โหนคู่

BL-30 อุปกรณ์บาร์โหนคู่ เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-26 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยืน)

BL-26 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยืน) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว,1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-06 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ แขน-กล้ามท้อง-สะโพก

BL-06 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ (ทรงตัวคู่-อุปกรณ์แกว่งสะโพก)แขน-กล้ามท้อง-สะโพก-ข้อ-เอว

สอบถาม
BL-05 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขา

BL-05 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขา เสาหลัก วัสดุท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-01 อุปกรณ์บริหารแขน (หุบยกตัว-แบบถ่าง)

BL-01 อุปกรณ์บริหารแขน (หุบยกตัว-แบบถ่าง) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-02 อุปกรณ์บริหารแขน (แบบดันยกตัว)หัวไหล่-หน้าอก

BL-02 อุปกรณ์บริหารแขน (แบบดันยกตัว) หัวไหล่-หน้าอก เสาหลัก วัสดุท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-03 อุปกรณ์บริหารแขน(แบบตึงยกตัว) หน้าอก-หัวไหล่

BL-03 อุปกรณ์บริหารแขน (แบบตึงยกตัว) หน้าอก-หัวไหล่

สอบถาม
BL-04 อุปกรณ์บริหารแขน(อุปกรณ์นั่งโยกแบบมือดันคู่)

BL-04 อุปกรณ์บริหารแขน (อุปกรณ์นั่งโยก แบบมือดันคู่) หน้าอก- หัวไหล่ เสาหลัก วัสดุท่อเหล็กขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-07 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหน้าท้อง

BL-07 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน (อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกคู่) กล้ามเนื้อหน้าท้อง-ขา

สอบถาม
BL-08 อุปกรณ์บริหาร กล้ามเนื้อแขน

BL-08 อุปกรณ์บริหาร กล้ามเนื้อแขน (อุปกรณ์โยกกรรเชียงบกเดี่ยว) กล้ามเนื้อหน้าท้อง-ขา

สอบถาม
BL-09 อุปกรณ์บริหารน่องกระชับ

BL-09 อุปกรณ์บริหารน่องกระชับ (เข่าคู่-อุปกรณ์นวดกดจุดแผ่นหลัง) คลายปวดเมื่อยหลัง

สอบถาม
BL-10 อุปกรณ์บริหารคลายปวดเมื่อย

BL-10 อุปกรณ์บริหารคลายปวดเมื่อย (ขา-อุปกรณ์บิดเอวนวดหลัง)น่องขาแข็งแรง

สอบถาม
BL-11 อุปกรณ์บริหารเอวให้หายเมื่อย อุปกรณ์บิดเอว

BL-11 อุปกรณ์บริหารเอวให้หายเมื่อย อุปกรณ์บิดเอว แบบยืน และนั่ง 4 ที่

สอบถาม
BL-12 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่

BL-12 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-14 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา (แบบแป้นหมุน)

BL-14 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้าและออกกำลังขา (แบบแป้นหมุน) เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม
BL-15 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน

BL-15 อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม..

สอบถาม
BL-16 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง(ม้าโยก)

BL-16 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง(ม้าโยก)กล้ามเนื้อขาและหัวเข่า เสาหลัก วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.3มม.

สอบถาม