เหล็กไหลการช่าง
โทร 086-859-7799, 081-544-4211 Line ID : 0868597799
  • th

ลานเอนกประสงค์ 2


ลานเอนกประสงค์ 2

BS-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่

BS-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว, ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

สอบถาม
BS-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่

BS-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

สอบถาม
BS-03 อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่

BS-03 อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่ โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-04 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา

BS-04 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา

BS-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

สอบถาม
BS-06 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง

BS-06 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงล้อยาง)

สอบถาม
BS-07 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่าและลดหน้าท้อง

BS-07 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่าและลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงยกตัว) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-08 อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้องและนวดหลัง

BS-08 อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้องและนวดหลัง(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-09 อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง

BS-09 อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-10 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่และหน้าอก

BS-10 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่และหน้าอก (อุปกรณ์ยกน้ำหนัก แบบนอน) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-11 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง

BS-11 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก แบบบิดเดี่ยว) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง

BS-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว, ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.

สอบถาม
BS-13 อุปกรณ์บริหารขา-เข่า

BS-13 อุปกรณ์บริหารขา-เข่า (ซิทอัพลดหน้าท้อง แบบยกตุ้มน้ำหนัก) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-14 อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)

BS-14 อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-15 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบนั่งพิง

BS-15 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบนั่งพิง (อุปกรณ์แก้ปวดเข่า แบบขาคู่) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว

สอบถาม
BS-16 อุปกรณ์ซิทอัพหน้าท้อง-แขนและหัวไหล่

BS-16 อุปกรณ์ซิทอัพหน้าท้อง-แขนและหัวไหล่ (อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง แบบดึงยกตัว) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่

BS-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.2 นิ้ว

สอบถาม
BS-18 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว)

BS-18 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

สอบถาม
BS-19 อุปกรณ์บริหารแขนและข้อสะโพก

BS-19 อุปกรณ์บริหารแขนและข้อสะโพก (อุปกรณ์บริหารสะโพก – หัวไหล่ แบบโยก – เดินสลับเท้าคู่)

สอบถาม
BS-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่

BS-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่) โครงสร้าง วัสดุท่อเหล็ก ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

สอบถาม